Kết quả tìm kiếm cho "lyondellbasell employment".

 
Kết quả tìm kiếm cho "lyondellbasell employment". Trang 1 của 12, Kết quả 1 đến 20
Loại ca Chức vụ Địa điểm Ngày
Đặt lại
75273 Piping-Layout Design Engineer/Specialist
75273 Piping-Layout Design Engineer/Specialist Houston, TX, US, 77049 09-07-2021
Houston, TX, US, 77049 09-07-2021
75274 Eng/Spclst - Power & Control Design
75274 Eng/Spclst - Power & Control Design Houston, TX, US, 77049 09-07-2021
Houston, TX, US, 77049 09-07-2021
75837 SmartPlant Mech Administrator
75837 SmartPlant Mech Administrator Channelview, TX, US, 77530 14-07-2021
Channelview, TX, US, 77530 14-07-2021
75836 Smartplant IE Administrator
75836 Smartplant IE Administrator Channelview, TX, US, 77530 14-07-2021
Channelview, TX, US, 77530 14-07-2021
74886 Maintenance Technician
74886 Maintenance Technician Conneaut, OH, US, 44030 06-07-2021
Conneaut, OH, US, 44030 06-07-2021
75303 Area Engineer
75303 Area Engineer Markham, TX, US, 77456 17-07-2021
Markham, TX, US, 77456 17-07-2021
75940 Industrial Lab Technician - 2nd Shift
75940 Industrial Lab Technician - 2nd Shift Akron, OH, US, 44310 22-07-2021
Akron, OH, US, 44310 22-07-2021
75881 Production Operator
75881 Production Operator Plymouth, IN, US, 46563 21-07-2021
Plymouth, IN, US, 46563 21-07-2021
75734 Senior Data Scientist
75734 Senior Data Scientist Houston, TX, US, 77010 28-06-2021
Houston, TX, US, 77010 28-06-2021
74553 PAD Engineer
74553 PAD Engineer Bay City, MI, US, 48706 29-06-2021
Bay City, MI, US, 48706 29-06-2021
75324 Senior Sourcing Specialist
75324 Senior Sourcing Specialist Houston, TX, US, 77010 16-07-2021
Houston, TX, US, 77010 16-07-2021
75331 Solution Architect - Sustainability
75331 Solution Architect - Sustainability Houston, TX, US, 77010 15-07-2021
Houston, TX, US, 77010 15-07-2021
75829 Operations Manager
75829 Operations Manager Perrysburg, OH, US, 43551 14-07-2021
Perrysburg, OH, US, 43551 14-07-2021
74615 Engineer, Fixed Equipment
74615 Engineer, Fixed Equipment Westlake, LA, US, 70669 04-07-2021
Westlake, LA, US, 70669 04-07-2021
75019 Engineer Product Application
75019 Engineer Product Application Lansing, MI, US, 48910 + thêm 1 … 08-07-2021
Lansing, MI, US, 48910 + thêm 1 … 08-07-2021
75635 IT Product Lead Master Data
75635 IT Product Lead Master Data Houston, TX, US, 77010 16-07-2021
Houston, TX, US, 77010 16-07-2021
75607 Lab Supervisor
75607 Lab Supervisor Bay City, MI, US, 48706 14-07-2021
Bay City, MI, US, 48706 14-07-2021
75197 PAD Engineer
75197 PAD Engineer Akron, OH, US, 44310 26-06-2021
Akron, OH, US, 44310 26-06-2021
75731 PAD Researcher
75731 PAD Researcher Cincinnati, OH, US, 45249 28-06-2021
Cincinnati, OH, US, 45249 28-06-2021
75744 IT Manager, Data Quality Platform
75744 IT Manager, Data Quality Platform Houston, TX, US, 77010 30-06-2021
Houston, TX, US, 77010 30-06-2021