Dự án và dịch vụ kỹ thuật toàn cầu

 

 

 

 

Bộ phận Dịch vụ kỹ thuật toàn cầu tập trung vào khả năng lãnh đạo về sự an toàn và đảm bảo hiệu quả cao nhất trong mọi bước tiến về công nghệ, thiết kế kỹ thuật và hỗ trợ sản xuất trình độ cao. Tìm hiểu thêm về Kỹ thuật dự án tại Lyondellbasell.

Theo dõi việc làm trong danh mục này