Tuyển sinh tại trường đại học

 

 

 

 

 

 

Tại LyondellBasell, chúng tôi luôn tâm huyết với việc phát triển thế hệ lãnh đạo tương lai. Các chương trình của công ty được thiết kế nhằm phát triển những kỹ năng thiết yếu giúp bạn thành công ở hiện tại cũng như sau này.

Để tìm hiểu thêm về các chương trình Tuyển dụng tại trường đại học ở Hoa Kỳ, hãy bấm vào đây.

Để tìm hiểu thêm về các chương trình Thực tập sinh tại Liên minh châu Âu, hãy bấm vào đây.


 

Theo dõi việc làm trong danh mục này