Sản xuất toàn cầu

 

 

 

 

 

Bộ phận Sản xuất toàn cầu của LyondellBasell sản xuất olefin, polyolefin, nhiên liệu, các sản phẩm tinh chế và oxyfuel, cũng như các sản phẩm trung gian và dẫn xuất tại các cơ sở của chúng tôi trên khắp thế giới. Cơ hội việc làm trong lĩnh vực sản xuất rất đa dạng, bao gồm vận hành quy trình, bảo trì, điện và thiết bị đo, chất lượng và phòng thí nghiệm, sức khỏe, an toàn và môi trường.

Theo dõi việc làm trong danh mục này