Chuỗi cung ứng

 

 

 

 

LyondellBasell duy trì một chuỗi cung ứng luôn hoạt động hiệu quả với mức chi phí thấp, tập trung tạo ra giá trị cho khách hàng và các đối tác giao dịch. Để tìm hiểu thêm về Chuỗi cung ứng, hãy bấm vào đây. 

Theo dõi việc làm trong danh mục này