Nhân sự

 

 

 

 

 

Tại LyondellBasell, mục tiêu của đội ngũ Nhân sự là xây dựng các chiến lược về con người nhằm thu hút, gắn kết và giữ chân nhân tài. Chúng tôi nỗ lực xây dựng những quy trình và công cụ hiệu quả, có sức ảnh hưởng để hỗ trợ bộ phận này xử lý công việc trong các lĩnh vực:

- Quản lý nhân tài
- Thu hút nhân tài
- Quản lý hiệu quả công việc
- Đào tạo và phát triển
- Khen thưởng trên quy mô toàn doanh nghiệp
- Gắn kết nhân viên
- Thiết kế cơ cấu tổ chức
- Quản lý sự thay đổi
- Quan hệ giữa nhân viên

Theo dõi việc làm trong danh mục này