Nghiên cứu và phát triển

 

 

 

 

 

Trên toàn thế giới, LyondellBasell tiếp tục khám phá những quy trình và công nghệ để cải thiện hiệu quả sản xuất, giảm chi phí cũng như phát triển các quy trình và sản phẩm mới.

Để tìm hiểu thêm về Nghiên cứu và phát triển, hãy bấm vào đây. 

Theo dõi việc làm trong danh mục này