Kỹ thuật

 

 

 

 

 

Cơ hội việc làm trong lĩnh vực kỹ thuật tại LyondellBasell rất đa dạng, bao gồm: kỹ sư hóa học, cơ khí và điện. Chúng tôi mang đến vô số cơ hội hấp dẫn, trong đó có các cơ hội về chuyên môn kỹ thuật và quản lý trong các lĩnh vực nghiên cứu, tiếp thị, bán hàng và sản xuất. Với vai trò cân bằng giữa việc phải đưa ra những quyết định mang tính chiến thuật hàng ngày với việc thực hiện chiến lược dài hạn, các kỹ sư chính là yếu tố then chốt trong sự thành công của LyondellBasell.

Tìm hiểu về Kỹ thuật hóa học, điện và cơ khí tại LyondellBasell.

 

Theo dõi việc làm trong danh mục này