Sức khỏe, an toàn, môi trường và an ninh

 

 

 

 

 

Bộ phận Sức khỏe, an toàn, môi trường và an ninh (HSES) là bộ phận đảm bảo tất cả tài sản, quy trình làm việc và nhân sự trong công ty luôn phối hợp “chuẩn chỉ” để giúp công ty duy trì được trạng thái hiệu quả công việc cao nhất. Tham gia đội ngũ HSES, bạn sẽ thấy nhóm hoạt động rất đa dạng, bao quát từ công việc quản lý đến việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ sức khỏe, sự an toàn cho nhân viên, tài sản vật chất, môi trường, cộng đồng và bảo vệ danh tiếng của chúng tôi. 

Theo dõi việc làm trong danh mục này