Dịch vụ công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

Đội ngũ Dịch vụ công nghệ thông tin (ITS) luôn cố gắng giải quyết mọi vấn đề và đưa ra giải pháp cho doanh nghiệp LyondellBasell. Trong khi tiếp tục tập trung vào việc cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu suất, tốc độ và đáp ứng mong đợi của khách hàng, chúng tôi vẫn đặt tầm nhìn hướng tới kết quả kinh doanh và đánh giá bằng hiệu quả kinh doanh mà chúng tôi đạt được.
 

Theo dõi việc làm trong danh mục này