Pháp lý

 

 

 

 

 

 

Bộ phận Pháp lý hỗ trợ và tư vấn luật cho toàn bộ tổ chức LyondellBasell trên toàn cầu. Hoạt động của bộ phận Pháp lý luôn song hành với một số lĩnh vực hoạt động, bao gồm thương mại; tranh chấp và HSE; tuân thủ; tuyển dụng, hưu trí và phúc lợi; tài chính và doanh nghiệp; sở hữu trí tuệ; quản lý điều hành và quản lý hồ sơ.

Theo dõi việc làm trong danh mục này