Kết quả tìm kiếm cho "lyondell chemical".

 
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "lyondell chemical". Trang 1 của 11, Kết quả 1 đến 20
Loại ca Chức vụ Địa điểm Ngày
Đặt lại
74611 Research Chemist, Senior
74611 Research Chemist, Senior Channelview, TX, US, 77530 10-06-2021
Channelview, TX, US, 77530 10-06-2021
75549 Production Shift Supervisor - 2nd Shift
75549 Production Shift Supervisor - 2nd Shift Perrysburg, OH, US, 43551 07-06-2021
Perrysburg, OH, US, 43551 07-06-2021
75225 Plant Engineer
75225 Plant Engineer Edison, NJ, US, 08817 10-06-2021
Edison, NJ, US, 08817 10-06-2021
75303 Area Engineer
75303 Area Engineer Markham, TX, US, 77456 18-06-2021
Markham, TX, US, 77456 18-06-2021
75601 Polymer Scientist
75601 Polymer Scientist Cincinnati, OH, US, 45249 11-06-2021
Cincinnati, OH, US, 45249 11-06-2021
75273 Piping-Layout Design Engineer/Specialist
75273 Piping-Layout Design Engineer/Specialist Houston, TX, US, 77049 09-06-2021
Houston, TX, US, 77049 09-06-2021
75589 Operator - Equistar Chemicals Lake Charles Polymers
75589 Operator - Equistar Chemicals Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 10-06-2021
Westlake, LA, US, 70669 10-06-2021
75274 Eng/Spclst - Power & Control Design
75274 Eng/Spclst - Power & Control Design Houston, TX, US, 77049 09-06-2021
Houston, TX, US, 77049 09-06-2021
74546 Regional IEA Discipline Engineer
74546 Regional IEA Discipline Engineer Deer Park, TX, US, 77571 01-06-2021
Deer Park, TX, US, 77571 01-06-2021
75614 Houston Area Operations Technician
75614 Houston Area Operations Technician Channelview, TX, US, 77530 14-06-2021
Channelview, TX, US, 77530 14-06-2021
75231 Technician, Maintenance Analyzer 3, CX
75231 Technician, Maintenance Analyzer 3, CX Channelview, TX, US, 77530 02-06-2021
Channelview, TX, US, 77530 02-06-2021
75337 Counsel, Litigation
75337 Counsel, Litigation Houston, TX, US, 77010 16-06-2021
Houston, TX, US, 77010 16-06-2021
75545 Engineer, Performance Improvement
75545 Engineer, Performance Improvement Houston, TX, US, 77017-2740 08-06-2021
Houston, TX, US, 77017-2740 08-06-2021
75592 Manager, HR
75592 Manager, HR Westlake, LA, US, 70669 10-06-2021
Westlake, LA, US, 70669 10-06-2021
75534 Engineer, Associate
75534 Engineer, Associate Westlake, LA, US, 70669 06-06-2021
Westlake, LA, US, 70669 06-06-2021
75154 Account Manager Trading
75154 Account Manager Trading Rotterdam, NL, 3013 AA 31-05-2021
Rotterdam, NL, 3013 AA 31-05-2021
75209 Associate Buyer
75209 Associate Buyer Rotterdam, NL, 3013 AA 31-05-2021
Rotterdam, NL, 3013 AA 31-05-2021
75170 Account Manager
75170 Account Manager Shanghai, CN 25-05-2021
Shanghai, CN 25-05-2021
75430 Engineer, Environmental
75430 Engineer, Environmental Channelview, TX, US, 77530 26-05-2021
Channelview, TX, US, 77530 26-05-2021
75575 Technician, Pipeline Ops Entry, MB
75575 Technician, Pipeline Ops Entry, MB Markham, TX, US, 77456 17-06-2021
Markham, TX, US, 77456 17-06-2021