Kết quả tìm kiếm cho "lyondell chemical".

Kết quả tìm kiếm cho "lyondell chemical". Trang 1 của 10, Kết quả 1 đến 20 về 183
Loại ca Chức vụ Địa điểm Ngày
Đặt lại
84296 Analytical Chemist, Sr.
84296 Analytical Chemist, Sr. Channelview, TX, US, 77530 15 thg 11, 2023
Channelview, TX, US, 77530 15 thg 11, 2023
84609 Technician, Pipeline Multi-Craft
84609 Technician, Pipeline Multi-Craft Corpus Christi, TX, US, 78410 7 thg 12, 2023
Corpus Christi, TX, US, 78410 7 thg 12, 2023
84566 SAP Security Specialist
84566 SAP Security Specialist Mumbai, IN, 400076 17 thg 11, 2023
Mumbai, IN, 400076 17 thg 11, 2023
84707 GL Senior Accountant
84707 GL Senior Accountant Poznań, PL, 61-569 30 thg 11, 2023
Poznań, PL, 61-569 30 thg 11, 2023
84174 Customer Service Specialist
84174 Customer Service Specialist Ümraniye, Istanbul, TR, 34771 2 thg 12, 2023
Ümraniye, Istanbul, TR, 34771 2 thg 12, 2023
84323 Data Engineer
84323 Data Engineer Poznań, PL, 61-569 18 thg 11, 2023
Poznań, PL, 61-569 18 thg 11, 2023
84043 Senior ServiceNow CSDM/CMDB Specialist
84043 Senior ServiceNow CSDM/CMDB Specialist Poznań, PL, 61-569 9 thg 12, 2023
Poznań, PL, 61-569 9 thg 12, 2023
84537 AP Specialist
84537 AP Specialist Poznań, PL, 61-569 14 thg 11, 2023
Poznań, PL, 61-569 14 thg 11, 2023
84616 Customer Advocate
84616 Customer Advocate Dubai, AE, 293611 22 thg 11, 2023
Dubai, AE, 293611 22 thg 11, 2023
83720 Engineer, Instrument and Electrical
83720 Engineer, Instrument and Electrical Westlake, LA, US, 70669 9 thg 12, 2023
Westlake, LA, US, 70669 9 thg 12, 2023
84335 Process/Production Engineer
84335 Process/Production Engineer Alvin, TX, US, 77511 24 thg 11, 2023
Alvin, TX, US, 77511 24 thg 11, 2023
84587 Engineer, Process/Production
84587 Engineer, Process/Production Bay City, TX, US, 77414 5 thg 12, 2023
Bay City, TX, US, 77414 5 thg 12, 2023
84503 Engineer, Chemical
84503 Engineer, Chemical Channelview, TX, US, 77530 13 thg 11, 2023
Channelview, TX, US, 77530 13 thg 11, 2023
83501 Engineer, Environmental
83501 Engineer, Environmental Channelview, TX, US, 77530 27 thg 11, 2023
Channelview, TX, US, 77530 27 thg 11, 2023
84037 Regional Account Manager
84037 Regional Account Manager SK 16 thg 11, 2023
SK 16 thg 11, 2023
84583 HSE Manager
84583 HSE Manager Clinton, IA, US, 52732 30 thg 11, 2023
Clinton, IA, US, 52732 30 thg 11, 2023
84410 Environmental Engineer - Remediation
84410 Environmental Engineer - Remediation Channelview, TX, US, 77530 7 thg 12, 2023
Channelview, TX, US, 77530 7 thg 12, 2023
82773 Fairport Harbor Chemical Operator
82773 Fairport Harbor Chemical Operator Fairport Harbor, OH, US, 44077 7 thg 12, 2023
Fairport Harbor, OH, US, 44077 7 thg 12, 2023
82716 Process Engineer
82716 Process Engineer Mumbai, IN, 400076 9 thg 12, 2023
Mumbai, IN, 400076 9 thg 12, 2023
84313 Process Engineer
84313 Process Engineer Pasadena, TX, US, 77507 + thêm 2 … 25 thg 11, 2023
Pasadena, TX, US, 77507 + thêm 2 … 25 thg 11, 2023