Kết quả tìm kiếm cho "lyondell chemical".

Kết quả tìm kiếm cho "lyondell chemical". Trang 1 của 13, Kết quả 1 đến 20 về 244
Loại ca Chức vụ Địa điểm Ngày
Đặt lại
81427 Procurement Manager
81427 Procurement Manager Houston, TX, US, 77010 20-01-2023
Houston, TX, US, 77010 20-01-2023
81341 Project Control Engineer
81341 Project Control Engineer Mumbai, IN, 400076 13-01-2023
Mumbai, IN, 400076 13-01-2023
81339 Credit Collection Specialist
81339 Credit Collection Specialist Mumbai, IN, 400076 16-01-2023
Mumbai, IN, 400076 16-01-2023
81253 Project Manager
81253 Project Manager Mumbai, IN, 400076 03-01-2023
Mumbai, IN, 400076 03-01-2023
81374 SAP HANA Database Specialist
81374 SAP HANA Database Specialist Mumbai, IN, 400076 17-01-2023
Mumbai, IN, 400076 17-01-2023
81352 Lead Electrical Engineer
81352 Lead Electrical Engineer Mumbai, IN, 400076 16-01-2023
Mumbai, IN, 400076 16-01-2023
81254 Lead Project Engineer
81254 Lead Project Engineer Mumbai, IN, 400076 03-01-2023
Mumbai, IN, 400076 03-01-2023
81416 IT Product Analyst Financial Management
81416 IT Product Analyst Financial Management Mumbai, IN, 400076 19-01-2023
Mumbai, IN, 400076 19-01-2023
81344 Electrical Engineer
81344 Electrical Engineer Edison, NJ, US, 8817 27-01-2023
Edison, NJ, US, 8817 27-01-2023
81310 Engineer, Process/Production
81310 Engineer, Process/Production Bay City, TX, US, 77414 12-01-2023
Bay City, TX, US, 77414 12-01-2023
81386 Sr. Sourcing Specialist
81386 Sr. Sourcing Specialist Houston, TX, US, 77010 17-01-2023
Houston, TX, US, 77010 17-01-2023
81340 Credit Analyst
81340 Credit Analyst Mumbai, IN, 400076 13-01-2023
Mumbai, IN, 400076 13-01-2023
81269 Production Engineer, III
81269 Production Engineer, III Corpus Christi, TX, US, 78410 13-01-2023
Corpus Christi, TX, US, 78410 13-01-2023
81380 Technician, Maint. Instrument 3, CX
81380 Technician, Maint. Instrument 3, CX Channelview, TX, US, 77530 26-01-2023
Channelview, TX, US, 77530 26-01-2023
81387 Research Engineer, Sr
81387 Research Engineer, Sr Channelview, TX, US, 77530 17-01-2023
Channelview, TX, US, 77530 17-01-2023
81390 Project Manager, Engineer
81390 Project Manager, Engineer Pasadena, TX, US, 77507 19-01-2023
Pasadena, TX, US, 77507 19-01-2023
81359 Inspector, Sr
81359 Inspector, Sr Channelview, TX, US, 77530 24-01-2023
Channelview, TX, US, 77530 24-01-2023
81332 PAD Manager, Engineered Plastics (EP)
81332 PAD Manager, Engineered Plastics (EP) Akron, OH, US, 44310 12-01-2023
Akron, OH, US, 44310 12-01-2023
81304 Buyer
81304 Buyer Poznań, PL 09-01-2023
Poznań, PL 09-01-2023
81383 Instrument & Electrical (I&E) Maintenance Engineer
81383 Instrument & Electrical (I&E) Maintenance Engineer Pasadena, TX, US, 77507 20-01-2023
Pasadena, TX, US, 77507 20-01-2023