Kết quả tìm kiếm cho "lyondell chemical".

 
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "lyondell chemical". Trang 1 của 5, Kết quả 1 đến 20
Loại ca Chức vụ Địa điểm Ngày
Đặt lại
73071 Senior Tax Analyst
73071 Senior Tax Analyst Houston, TX, US, 77010 21-11-2020
Houston, TX, US, 77010 21-11-2020
73797 Senior Payroll Analyst
73797 Senior Payroll Analyst Houston, TX, US, 77010 15-11-2020
Houston, TX, US, 77010 15-11-2020
73105 R&D Elemental Analysis Chemist
73105 R&D Elemental Analysis Chemist Channelview, TX, US, 77530 19-11-2020
Channelview, TX, US, 77530 19-11-2020
71703 Business Development and Project Manager
71703 Business Development and Project Manager Shanghai, 31, CN 22-11-2020
Shanghai, 31, CN 22-11-2020
73780 Technician, Operations Entry, MFO
73780 Technician, Operations Entry, MFO Mansfield, TX, US, 76063 12-11-2020
Mansfield, TX, US, 76063 12-11-2020
73683 Operator, NE
73683 Operator, NE Newark, NJ, US, 07105 23-11-2020
Newark, NJ, US, 07105 23-11-2020
73607 Counsel HSE
73607 Counsel HSE Houston, TX, US, 77010 10-11-2020
Houston, TX, US, 77010 10-11-2020
73629 HSE Process Safety Engineer
73629 HSE Process Safety Engineer Edison, NJ, US, 08817 23-11-2020
Edison, NJ, US, 08817 23-11-2020
73777 Account Manager
73777 Account Manager Shanghai, CN 11-11-2020
Shanghai, CN 11-11-2020
73692 Maintenance Technician - 2nd Shift
73692 Maintenance Technician - 2nd Shift Conneaut, OH, US, 44030 09-11-2020
Conneaut, OH, US, 44030 09-11-2020
73118 Production Operator
73118 Production Operator Akron, OH, US, 44306 26-11-2020
Akron, OH, US, 44306 26-11-2020
73117 Production Operator
73117 Production Operator Akron, OH, US, 44306 07-11-2020
Akron, OH, US, 44306 07-11-2020
73828 HSE Manager- Jackson, TN
73828 HSE Manager- Jackson, TN Jackson, TN, US, 38301 22-11-2020
Jackson, TN, US, 38301 22-11-2020
73820 Sr. Manager, India Center of Excellence
73820 Sr. Manager, India Center of Excellence Mumbai, IN, 400076 18-11-2020
Mumbai, IN, 400076 18-11-2020
73786 Senior Administrative Assistant
73786 Senior Administrative Assistant Houston, TX, US, 77010 15-11-2020
Houston, TX, US, 77010 15-11-2020
73791 Technician, Maint. Millwright 3, LP/BC
73791 Technician, Maint. Millwright 3, LP/BC Deer Park, TX, US, 77571 15-11-2020
Deer Park, TX, US, 77571 15-11-2020
73089 Product Stewardship & HSE Manager,China
73089 Product Stewardship & HSE Manager,China Shanghai, CN 27-11-2020
Shanghai, CN 27-11-2020
73386 Sourcing Specialist Indirect (f/m/d)
73386 Sourcing Specialist Indirect (f/m/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 21-11-2020
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 21-11-2020
73714 Electrical & Instrument Engineer
73714 Electrical & Instrument Engineer Dongguan City, 44, CN, 523520 02-11-2020
Dongguan City, 44, CN, 523520 02-11-2020
73628 Mechanic, FH
73628 Mechanic, FH Fairport Harbor, OH, US, 44077 08-11-2020
Fairport Harbor, OH, US, 44077 08-11-2020