Kết quả tìm kiếm cho "".

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 16, Kết quả 1 đến 20 về 310
Loại ca Chức vụ Địa điểm Sort descending Ngày
Đặt lại
81730 Production Supervisor
81730 Production Supervisor Åstorp, SE, 265 39 14 thg 5, 2023
Åstorp, SE, 265 39 14 thg 5, 2023
82376 Process Engineer
82376 Process Engineer Westlake, LA, US, 70669 16 thg 5, 2023
Westlake, LA, US, 70669 16 thg 5, 2023
82931 Instrument Tech at Equistar Chemicals Lake Charles Polymers
82931 Instrument Tech at Equistar Chemicals Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 31 thg 5, 2023
Westlake, LA, US, 70669 31 thg 5, 2023
82581 Supervisor, Inspections
82581 Supervisor, Inspections Westlake, LA, US, 70669 31 thg 5, 2023
Westlake, LA, US, 70669 31 thg 5, 2023
82016 Specialist, Electrical
82016 Specialist, Electrical Westlake, LA, US, 70669 11 thg 5, 2023
Westlake, LA, US, 70669 11 thg 5, 2023
82133 Engineer, Safety Instrumented Systems, Equistar Chemicals LP, Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 20 thg 5, 2023
82061 Engineer, Electrical at Equistar Chemicals LP, Lake Charles Polymers
82061 Engineer, Electrical at Equistar Chemicals LP, Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 14 thg 5, 2023
Westlake, LA, US, 70669 14 thg 5, 2023
82069 Maintenance & Reliability Engineer
82069 Maintenance & Reliability Engineer Westlake, LA, US, 70669 14 thg 5, 2023
Westlake, LA, US, 70669 14 thg 5, 2023
81928 Engineer, Advance Process Control at Equistar Chemicals LP, Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 28 thg 5, 2023
81800 Engineer, Process at Equistar Chemicals, LP Lake Charles Polymers
81800 Engineer, Process at Equistar Chemicals, LP Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 15 thg 5, 2023
Westlake, LA, US, 70669 15 thg 5, 2023
82925 Coordinator, Construction
82925 Coordinator, Construction Westlake, LA, US, 70669 1 thg 6, 2023
Westlake, LA, US, 70669 1 thg 6, 2023
82738 Engineer, Control Systems
82738 Engineer, Control Systems Westlake, LA, US, 70669 15 thg 5, 2023
Westlake, LA, US, 70669 15 thg 5, 2023
82555 Engineer, Health & Safety
82555 Engineer, Health & Safety Westlake, LA, US, 70669 15 thg 5, 2023
Westlake, LA, US, 70669 15 thg 5, 2023
82791 Engineer, Process at Equistar Chemicals, LP Lake Charles Polymers
82791 Engineer, Process at Equistar Chemicals, LP Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 19 thg 5, 2023
Westlake, LA, US, 70669 19 thg 5, 2023
82232 Turnaround Engineer (m/f/d)
82232 Turnaround Engineer (m/f/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 19 thg 5, 2023
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 19 thg 5, 2023
82429 (Werk-) Feuerwehrfrau / Feuerwehrmann B1 (m/w/d)
82429 (Werk-) Feuerwehrfrau / Feuerwehrmann B1 (m/w/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 20 thg 5, 2023
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 20 thg 5, 2023
82435 Category Manager (m/f/d) für Turnarounds und Projekte
82435 Category Manager (m/f/d) für Turnarounds und Projekte Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 27 thg 5, 2023
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 27 thg 5, 2023
82363 O&P Net Zero Technology Engineer Europe (m/f/d)
82363 O&P Net Zero Technology Engineer Europe (m/f/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 18 thg 5, 2023
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 18 thg 5, 2023
82570 Fachinformatiker / Informatiker (m/w/d) als IT Technical Support Specialist
82570 Fachinformatiker / Informatiker (m/w/d) als IT Technical Support Specialist Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 1 thg 6, 2023
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 1 thg 6, 2023
81468 Global Machinery Engineer
81468 Global Machinery Engineer Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 + thêm 2 … 26 thg 5, 2023
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 + thêm 2 … 26 thg 5, 2023