Kết quả tìm kiếm cho "".

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 16, Kết quả 1 đến 20 về 309
Loại ca Chức vụ Địa điểm Sort descending Ngày
Đặt lại
81730 Production Supervisor
81730 Production Supervisor Åstorp, SE, 265 39 14-05-2023
Åstorp, SE, 265 39 14-05-2023
82376 Process Engineer
82376 Process Engineer Westlake, LA, US, 70669 16-05-2023
Westlake, LA, US, 70669 16-05-2023
82931 Instrument Tech at Equistar Chemicals Lake Charles Polymers
82931 Instrument Tech at Equistar Chemicals Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 31-05-2023
Westlake, LA, US, 70669 31-05-2023
82581 Supervisor, Inspections
82581 Supervisor, Inspections Westlake, LA, US, 70669 31-05-2023
Westlake, LA, US, 70669 31-05-2023
82016 Specialist, Electrical
82016 Specialist, Electrical Westlake, LA, US, 70669 11-05-2023
Westlake, LA, US, 70669 11-05-2023
82133 Engineer, Safety Instrumented Systems, Equistar Chemicals LP, Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 20-05-2023
82061 Engineer, Electrical at Equistar Chemicals LP, Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 14-05-2023
82069 Maintenance & Reliability Engineer
82069 Maintenance & Reliability Engineer Westlake, LA, US, 70669 14-05-2023
Westlake, LA, US, 70669 14-05-2023
81928 Engineer, Advance Process Control at Equistar Chemicals LP, Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 28-05-2023
81800 Engineer, Process at Equistar Chemicals, LP Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 15-05-2023
82925 Coordinator, Construction
82925 Coordinator, Construction Westlake, LA, US, 70669 01-06-2023
Westlake, LA, US, 70669 01-06-2023
82738 Engineer, Control Systems
82738 Engineer, Control Systems Westlake, LA, US, 70669 15-05-2023
Westlake, LA, US, 70669 15-05-2023
82555 Engineer, Health & Safety
82555 Engineer, Health & Safety Westlake, LA, US, 70669 15-05-2023
Westlake, LA, US, 70669 15-05-2023
82791 Engineer, Process at Equistar Chemicals, LP Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 19-05-2023
82621 Category Manager (m/f/d)
82621 Category Manager (m/f/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 05-05-2023
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 05-05-2023
82598 Mechaniker für die Elektromotorenwerkstatt (m/w/d)
82598 Mechaniker für die Elektromotorenwerkstatt (m/w/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 05-05-2023
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 05-05-2023
82232 Turnaround Engineer (m/f/d)
82232 Turnaround Engineer (m/f/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 19-05-2023
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 19-05-2023
82429 (Werk-) Feuerwehrfrau / Feuerwehrmann B1 (m/w/d)
82429 (Werk-) Feuerwehrfrau / Feuerwehrmann B1 (m/w/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 20-05-2023
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 20-05-2023
82435 Category Manager (m/f/d) für Turnarounds und Projekte
82435 Category Manager (m/f/d) für Turnarounds und Projekte Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 27-05-2023
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 27-05-2023
82363 O&P Net Zero Technology Engineer Europe (m/f/d)
82363 O&P Net Zero Technology Engineer Europe (m/f/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 18-05-2023
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 18-05-2023