Kết quả tìm kiếm cho "".

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 15, Kết quả 1 đến 20
Loại ca Chức vụ Địa điểm Sort descending Ngày
Đặt lại
79422 LDPE M&R Engineer
79422 LDPE M&R Engineer Westlake, LA, US, 70669 27-07-2022
Westlake, LA, US, 70669 27-07-2022
79462 Engineer, Instrument Reliability
79462 Engineer, Instrument Reliability Westlake, LA, US, 70669 05-08-2022
Westlake, LA, US, 70669 05-08-2022
79463 Mechanical Specialist, High Pressure
79463 Mechanical Specialist, High Pressure Westlake, LA, US, 70669 05-08-2022
Westlake, LA, US, 70669 05-08-2022
79778 Senior Technical Engineer
79778 Senior Technical Engineer Westlake, LA, US, 70669 03-08-2022
Westlake, LA, US, 70669 03-08-2022
78729 Technical Engineer / Process Engineer (Olefins)
78729 Technical Engineer / Process Engineer (Olefins) Westlake, LA, US, 70669 14-08-2022
Westlake, LA, US, 70669 14-08-2022
79767 Operator Technician, Equistar Chemicals, LP Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 09-08-2022
79838 Technical Support Specialist
79838 Technical Support Specialist Westlake, LA, US, 70669 08-08-2022
Westlake, LA, US, 70669 08-08-2022
79502 Lead, Technical (Utilities)
79502 Lead, Technical (Utilities) Westlake, LA, US, 70669 05-08-2022
Westlake, LA, US, 70669 05-08-2022
79015 Junior Sourcing Specialist Technical Services maintenance and plant capital projects (m/f/d)
79015 Junior Sourcing Specialist Technical Services maintenance and plant capital projects (m/f/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 22-07-2022
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 22-07-2022
79688 Scheduler (m/f/d)
79688 Scheduler (m/f/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 25-07-2022
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 25-07-2022
79666 Global HDPE Process Engineer (m/f/d)
79666 Global HDPE Process Engineer (m/f/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 26-07-2022
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 26-07-2022
79497 Information Security Monitoring Analyst
79497 Information Security Monitoring Analyst Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 06-08-2022
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 06-08-2022
79113 Teamlead Technical Guideline
79113 Teamlead Technical Guideline Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 10-08-2022
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 10-08-2022
79480 Shipping
79480 Shipping Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 10-08-2022
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 10-08-2022
79226 EU Stationary Equipment Engineer (m/f/d)
79226 EU Stationary Equipment Engineer (m/f/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 12-08-2022
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 12-08-2022
75116 Brandmeister B1 (m/w/d)
75116 Brandmeister B1 (m/w/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 15-08-2022
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 15-08-2022
79257 Turnaround Event Manager, EU (m/f/d)
79257 Turnaround Event Manager, EU (m/f/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 17-08-2022
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 17-08-2022
78296 Chemikant (m/w/d) in vollkontinuierlicher Wechselschicht
78296 Chemikant (m/w/d) in vollkontinuierlicher Wechselschicht Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 01-08-2022
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 01-08-2022
78851 Sourcing Specialist Corporate Services
78851 Sourcing Specialist Corporate Services Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 05-08-2022
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 05-08-2022
78296 Chemikant (m/w/d)  in vollkontinuierlicher Wechselschicht
78296 Chemikant (m/w/d)  in vollkontinuierlicher Wechselschicht Wesseling, Nordrhein-Westfalen, DE, 50389 08-08-2022
Wesseling, Nordrhein-Westfalen, DE, 50389 08-08-2022