Kết quả tìm kiếm cho "".

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 3 của 16, Kết quả 41 đến 60
Loại ca Chức vụ Địa điểm Sort ascending Ngày
Đặt lại
80941 Supervisor Customer Service
80941 Supervisor Customer Service DE, 50170 28-11-2022
DE, 50170 28-11-2022
80627 Specialist Customer Service
80627 Specialist Customer Service DE, 50170 02-11-2022
DE, 50170 02-11-2022
80243 Engineer,CO2 Reduction Project /Process
80243 Engineer,CO2 Reduction Project /Process Deer Park, TX, US, 77571 12-11-2022
Deer Park, TX, US, 77571 12-11-2022
80667 Technologist, Control Systems
80667 Technologist, Control Systems Deer Park, TX, US, 77571 04-11-2022
Deer Park, TX, US, 77571 04-11-2022
80132 Engineer, Control Systems
80132 Engineer, Control Systems Deer Park, TX, US, 77571 03-11-2022
Deer Park, TX, US, 77571 03-11-2022
80046 Engineer, Process/Production
80046 Engineer, Process/Production Deer Park, TX, US, 77571 21-11-2022
Deer Park, TX, US, 77571 21-11-2022
79964 Olefins Process SME
79964 Olefins Process SME Deer Park, TX, US, 77571 10-11-2022
Deer Park, TX, US, 77571 10-11-2022
79982 Site C02 Reduction Lead
79982 Site C02 Reduction Lead Deer Park, TX, US, 77571 13-11-2022
Deer Park, TX, US, 77571 13-11-2022
79622 Methanol Process Engineer
79622 Methanol Process Engineer Deer Park, TX, US, 77571 13-11-2022
Deer Park, TX, US, 77571 13-11-2022
80410 Senior Manufacturing Analyst
80410 Senior Manufacturing Analyst Deer Park, TX, US, 77571 02-11-2022
Deer Park, TX, US, 77571 02-11-2022
80648 Technician, Maint. Millwright
80648 Technician, Maint. Millwright Deer Park, TX, US, 77571 30-11-2022
Deer Park, TX, US, 77571 30-11-2022
80785 Engineer, Regional Analyzer Discipline
80785 Engineer, Regional Analyzer Discipline Deer Park, TX, US, 77571 30-11-2022
Deer Park, TX, US, 77571 30-11-2022
79644 Chemical Operator
79644 Chemical Operator Edison, NJ, US, 8817 12-11-2022
Edison, NJ, US, 8817 12-11-2022
80552 Supervisor, Operations
80552 Supervisor, Operations Edison, NJ, US, 8817 18-11-2022
Edison, NJ, US, 8817 18-11-2022
80300 Mechanical Engineer
80300 Mechanical Engineer Edison, NJ, US, 8817 03-11-2022
Edison, NJ, US, 8817 03-11-2022
80727 Process Engineer
80727 Process Engineer Edison, NJ, US, 8817 11-11-2022
Edison, NJ, US, 8817 11-11-2022
80314 I&E Technician
80314 I&E Technician Edison, NJ, US, 8817 26-11-2022
Edison, NJ, US, 8817 26-11-2022
79794 I&E Engineer
79794 I&E Engineer Edison, NJ, US, 8817 11-11-2022
Edison, NJ, US, 8817 11-11-2022
80120 Process Safety Engineer
80120 Process Safety Engineer Edison, NJ, US, 8817 05-11-2022
Edison, NJ, US, 8817 05-11-2022
80133 Process Control Engineer
80133 Process Control Engineer Edison, NJ, US, 8817 28-11-2022
Edison, NJ, US, 8817 28-11-2022