Kết quả tìm kiếm cho "".

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 7 của 16, Kết quả 121 đến 140
Loại ca Chức vụ Địa điểm Sort ascending Ngày
Đặt lại
80510 IT Sr Product Analyst - Treasury
80510 IT Sr Product Analyst - Treasury Houston, TX, US, 77010 12-11-2022
Houston, TX, US, 77010 12-11-2022
80663 APS Demand Planner
80663 APS Demand Planner Houston, TX, US, 77010 29-11-2022
Houston, TX, US, 77010 29-11-2022
79855 Sr. Communication Advisor, External Affairs
79855 Sr. Communication Advisor, External Affairs Houston, TX, US, 77010 03-12-2022
Houston, TX, US, 77010 03-12-2022
80456 Social Media Specialist
80456 Social Media Specialist Houston, TX, US, 77010 03-12-2022
Houston, TX, US, 77010 03-12-2022
80177 Rail Maintenance Specialist
80177 Rail Maintenance Specialist Houston, TX, US, 77010 04-12-2022
Houston, TX, US, 77010 04-12-2022
80469 Director, Enterprise Risk Management
80469 Director, Enterprise Risk Management Houston, TX, US, 77010 04-12-2022
Houston, TX, US, 77010 04-12-2022
80472 IP Paralegal Specialist
80472 IP Paralegal Specialist Houston, TX, US, 77010 04-12-2022
Houston, TX, US, 77010 04-12-2022
80881 APS Central Operations Planner
80881 APS Central Operations Planner Houston, TX, US, 77010 17-11-2022
Houston, TX, US, 77010 17-11-2022
80879 Asset Manager, Polymers NA
80879 Asset Manager, Polymers NA Houston, TX, US, 77010 17-11-2022
Houston, TX, US, 77010 17-11-2022
80880 Asset Manager, Circularity NA
80880 Asset Manager, Circularity NA Houston, TX, US, 77010 17-11-2022
Houston, TX, US, 77010 17-11-2022
80193 Database Administration, Principal
80193 Database Administration, Principal Houston, TX, US, 77010 05-12-2022
Houston, TX, US, 77010 05-12-2022
81000 Feedstock Business Analyst, Americas
81000 Feedstock Business Analyst, Americas Houston, TX, US, 77010 05-12-2022
Houston, TX, US, 77010 05-12-2022
81001 Feedstock Business Analyst, Americas
81001 Feedstock Business Analyst, Americas Houston, TX, US, 77010 05-12-2022
Houston, TX, US, 77010 05-12-2022
80950 HR Manager
80950 HR Manager Houston, TX, US, 77017-2740 28-11-2022
Houston, TX, US, 77017-2740 28-11-2022
80872 APC Engineer
80872 APC Engineer Houston, TX, US, 77049 + thêm 1 … 16-11-2022
Houston, TX, US, 77049 + thêm 1 … 16-11-2022
80198 Turnaround (TA) Labor & Materials Assurance Manager
80198 Turnaround (TA) Labor & Materials Assurance Manager Houston, TX, US, 77049 10-11-2022
Houston, TX, US, 77049 10-11-2022
79665 Project Engineering Manager
79665 Project Engineering Manager Houston, TX, US, 77049 10-11-2022
Houston, TX, US, 77049 10-11-2022
80960 Outage COE Manager
80960 Outage COE Manager Houston, TX, US, 77049 30-11-2022
Houston, TX, US, 77049 30-11-2022
80928 Project Planner/Scheduler
80928 Project Planner/Scheduler Houston, TX, US, 77049 29-11-2022
Houston, TX, US, 77049 29-11-2022
80191 Turnaround Excellence Procurement Lead
80191 Turnaround Excellence Procurement Lead Houston, TX, US, 77049 05-12-2022
Houston, TX, US, 77049 05-12-2022