Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 4 của 14, Kết quả 61 đến 80
Loại ca Chức vụ Địa điểm Ngày Sort descending
Đặt lại
77329 Electrical Engineer Carbon Reduction Program
77329 Electrical Engineer Carbon Reduction Program Rotterdam (Botlek), NL, 3197 KM 03-12-2021
Rotterdam (Botlek), NL, 3197 KM 03-12-2021
77323 Lab Technician
77323 Lab Technician Grand Junction, TN, US, 38039 03-12-2021
Grand Junction, TN, US, 38039 03-12-2021
77339 SAP Integration Principal, Plan to Produce Asia
77339 SAP Integration Principal, Plan to Produce Asia Mumbai, IN, 400076 03-12-2021
Mumbai, IN, 400076 03-12-2021
76669 Buyer Logistics Barging
76669 Buyer Logistics Barging Rotterdam, NL, 3013 AA 03-12-2021
Rotterdam, NL, 3013 AA 03-12-2021
77328 Senior Process Engineer Carbon Reduction Program
77328 Senior Process Engineer Carbon Reduction Program Rotterdam (Botlek), NL, 3197 KM 03-12-2021
Rotterdam (Botlek), NL, 3197 KM 03-12-2021
77035 GL Accountant
77035 GL Accountant Poznań, PL, 60-829 02-12-2021
Poznań, PL, 60-829 02-12-2021
76957 Maintenance Technician
76957 Maintenance Technician Perrysburg, OH, US, 43551 02-12-2021
Perrysburg, OH, US, 43551 02-12-2021
76901 R&D Research Engineer
76901 R&D Research Engineer Channelview, TX, US, 77530 02-12-2021
Channelview, TX, US, 77530 02-12-2021
76678 Account Manager I&D - CEE
76678 Account Manager I&D - CEE PL 02-12-2021
PL 02-12-2021
77045 Data Analyst, Plant Systems
77045 Data Analyst, Plant Systems Poznań, PL, 60-829 02-12-2021
Poznań, PL, 60-829 02-12-2021
77030 Talent Data & Solutions Manager
77030 Talent Data & Solutions Manager Houston, TX, US, 77010 02-12-2021
Houston, TX, US, 77010 02-12-2021
76376 Marketing Manager, Film, Textile Therm
76376 Marketing Manager, Film, Textile Therm Shanghai, CN 02-12-2021
Shanghai, CN 02-12-2021
77232 Mechanical Engineer
77232 Mechanical Engineer Channelview, TX, US, 77530 02-12-2021
Channelview, TX, US, 77530 02-12-2021
77331 Manager, West Maintenance
77331 Manager, West Maintenance Deer Park, TX, US, 77571 02-12-2021
Deer Park, TX, US, 77571 02-12-2021
77296 Shift Leader Operations
77296 Shift Leader Operations s-Gravendeel, NL, 3295 KB 02-12-2021
s-Gravendeel, NL, 3295 KB 02-12-2021
77258 Operations Manager, EDO
77258 Operations Manager, EDO Edison, NJ, US, 08817 02-12-2021
Edison, NJ, US, 08817 02-12-2021
77324 IT Technical Services, Specialist II
77324 IT Technical Services, Specialist II Clinton, IA, US, 52732 02-12-2021
Clinton, IA, US, 52732 02-12-2021
77031 Credit Analyst
77031 Credit Analyst Poznań, PL, 60-829 01-12-2021
Poznań, PL, 60-829 01-12-2021
77025 Engineer, Acetyls Production
77025 Engineer, Acetyls Production Deer Park, TX, US, 77571 01-12-2021
Deer Park, TX, US, 77571 01-12-2021
75561 SAP Center of Excellence Lead
75561 SAP Center of Excellence Lead Rotterdam, NL, 3013 AA 01-12-2021
Rotterdam, NL, 3013 AA 01-12-2021