Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 4 của 14, Kết quả 61 đến 80
Loại ca Chức vụ Địa điểm Ngày Sort descending
Đặt lại
77269 Project Manager
77269 Project Manager Westlake, LA, US, 70669 23-11-2021
Westlake, LA, US, 70669 23-11-2021
77270 Project Engineer
77270 Project Engineer Westlake, LA, US, 70669 23-11-2021
Westlake, LA, US, 70669 23-11-2021
75761 Buyer
75761 Buyer Poznań, PL, 60-829 22-11-2021
Poznań, PL, 60-829 22-11-2021
75757 Procurement Lead
75757 Procurement Lead Poznań, PL, 60-829 22-11-2021
Poznań, PL, 60-829 22-11-2021
77241 Butane/LPG Supply Manager
77241 Butane/LPG Supply Manager Rotterdam, NL, 3013 AA 22-11-2021
Rotterdam, NL, 3013 AA 22-11-2021
77228 Quality Specialist
77228 Quality Specialist Zevenbergen, NL, 4761 RV 22-11-2021
Zevenbergen, NL, 4761 RV 22-11-2021
77256 Utilities Engineer
77256 Utilities Engineer Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 22-11-2021
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 22-11-2021
76517 Site Technology Engineer Cracker
76517 Site Technology Engineer Cracker Muenchsmuenster, Bavaria, DE, 85126 21-11-2021
Muenchsmuenster, Bavaria, DE, 85126 21-11-2021
74553 PAD Engineer
74553 PAD Engineer Bay City, MI, US, 48706 21-11-2021
Bay City, MI, US, 48706 21-11-2021
72692 PLT-Operator (m/w/d)
72692 PLT-Operator (m/w/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 21-11-2021
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 21-11-2021
76507 Production Engineer
76507 Production Engineer Deer Park, TX, US, 77571 21-11-2021
Deer Park, TX, US, 77571 21-11-2021
76476 Maintenance & Reliability Engineer E&I
76476 Maintenance & Reliability Engineer E&I Rotterdam (Botlek), NL, 3197 KM 21-11-2021
Rotterdam (Botlek), NL, 3197 KM 21-11-2021
76285 Manager Major Accounts
76285 Manager Major Accounts Rotterdam, NL, 3013 AA 21-11-2021
Rotterdam, NL, 3013 AA 21-11-2021
76522 Unit Inspector
76522 Unit Inspector Deer Park, TX, US, 77571 21-11-2021
Deer Park, TX, US, 77571 21-11-2021
72311 Operator
72311 Operator Muenchsmuenster, Bavaria, DE, 85126 21-11-2021
Muenchsmuenster, Bavaria, DE, 85126 21-11-2021
76280 Data Solutions Manager
76280 Data Solutions Manager Houston, TX, US, 77010 20-11-2021
Houston, TX, US, 77010 20-11-2021
76545 Indonesia Country HR Manager
76545 Indonesia Country HR Manager Pasuruan, ID, 67155 20-11-2021
Pasuruan, ID, 67155 20-11-2021
76543 Lead Accountant
76543 Lead Accountant Guangzhou, CN 20-11-2021
Guangzhou, CN 20-11-2021
76282 Sr. Project Manager/Scrum Master - Digital Transformation
76282 Sr. Project Manager/Scrum Master - Digital Transformation Houston, TX, US, 77010 20-11-2021
Houston, TX, US, 77010 20-11-2021
76551 GL Accountant (Cash Accounting)
76551 GL Accountant (Cash Accounting) Poznań, PL, 60-829 20-11-2021
Poznań, PL, 60-829 20-11-2021