สุขภาพ ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และการรักษาความปลอดภัย

 

 

 

 

 

องค์กรฝ่ายสุขภาพ ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และการรักษาความปลอดภัย (HSES) คือส่วนที่ความเป็นเลิศในสินทรัพย์ ขั้นตอนการทำงาน และผู้คนของเราปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุสถานะประสิทธิภาพการทำงานที่ต้องการ ภายใน HSES คุณจะพบกลุ่มหน้าที่การทำงานที่หลากหลาย ซึ่งมอบการสนับสนุนด้านความเป็นผู้นำและบริการในด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้คน สินทรัพย์เชิงกายภาพ สภาพแวดล้อม และชุมชน รวมทั้งชื่อเสียงของเรา 

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้