การคัดสรรบุคลากรจากมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

ที่ LyondellBasell เรามุ่งมั่นเพื่อสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่ โครงการของบริษัทของเราได้รับการวางโครงสร้างเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการคัดสรรบุคลากรจากสถาบันการศึกษา โปรดคลิกที่นี่

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมผู้ฝึกงานในสหภาพยุโรป โปรดคลิกที่นี่

 

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้