การวางแผนเชิงกลยุทธ์และธุรกรรม

 

 

 

 

 

ฝ่ายการวางแผนเชิงกลยุทและธุรกรรม (SP&T) ของ LyondellBasell มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการวางแผนองค์กรในระยะยาวของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสามประการดังนี้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจลงทุนในโครงการ และการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SP&T

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้