กฎหมาย

 

 

 

 

 

 

แผนกกฎหมายสนับสนุนและมอบคำแนะนำด้านกฎหมายให้แก่ทั่วทั้งองค์กรสากลของ LyondellBasell ฝ่ายกฎหมายแบ่งออกเป็นหลายขอบเขตกลุ่มการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย การพาณิชย์, การโต้แย้งและการปฏิบัติตามข้อกำหนด HSE, การจ้างงาน, เงินบำนาญและสวัสดิการ, การเงินและองค์กร, ทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดการการปฏิบัติงานและระเบียน

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้