วิศวกรรม

 

 

 

 

 

ตำแหน่งงานฝ่ายวิศวกรรมที่ LyondellBasell ประกอบด้วยโอกาสที่หลากหลาย ทั้งวิศวกรรมเคมี เครื่องกล และไฟฟ้า โอกาสด้านเทคนิคและการจัดการที่น่าตื่นเต้นในส่วนของการวิจัย การตลาด การขาย และการผลิตนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง ด้วยบทบาทต่างๆ ที่มีความสมดุลระหว่างระหว่างการตัดสินใจเชิงกลวิธีในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ระยะยาว วิศวกรคือองค์ประกอบสำคัญในความสำเร็จของ LyondellBasell

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งด้านวิศวกรรมเคมี ไฟฟ้า และเครื่องกลที่ LyondellBasell

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้