กิจกรรมสาธารณะ

 

 

 

 

ทีมกิจกรรมสาธารณะประกอบด้วยตำแหน่งด้านการสื่อสารทั่วโลกซึ่งมุ่งมั่นในการส่งมอบข้อมูลที่มีความหมายและมีประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของเรา 

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้