บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

ทีมบริการข้อมูลสารสนเทศ (ITS) มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้แก้ปัญหาและมอบโซลูชั่นสำหรับองค์กร LyondellBasell ขณะที่เรายังคงมุ่งมั่นในเรื่องการผลักดันต้นทุน ประสิทธิภาพ ความเร็ว และการตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค้านั้น วิสัยทัศน์ของเราก็ยังเป็นการให้ความสำคัญกับผลลัพธ์เชิงธุรกิจ และการวัดผลด้วยประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจที่เราขับเคลื่อน
 

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้