การผลิตสากล

 

 

 

 

 

องค์กรด้านการผลิตสากลของ LyondellBasell ผลิตโอเลฟิน โพลิโอเลฟิน เชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์สกัด รวมทั้งการเผาไหม้ในออกซิเจน และสารมัธยันต์และสารอนุพันธ์ในโรงงานของเราซึ่งตั้งอยู่ทั่วโลก ตำแหน่งงานในส่วนการผลิตครอบคลุมโอกาสที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติการของกระบวนการ การบำรุงรักษา ไฟฟ้าและเครื่องมือ คุณภาพและห้องทดลอง รวมทั้งสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้