ทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

 

ที่ LyondellBasell เป้าหมายของทีมทรัพยากรบุคคลคือการมอบกลยุทธ์ที่ดึงดูดใจ มีส่วนร่วม และรักษาผู้คนที่ยอดเยี่ยม เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอขั้นตอนและเครื่องมือที่สร้างผลลัพธ์และมีประสิทธิภาพให้แก่องค์กร ในขอบเขตต่อไปนี้

- การจัดการผู้มีความสามารถ
- การสรรหาและว่าจ้างผู้มีความสามารถ
- การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
- การเรียนรู้และพัฒนา
- รางวัลรวม
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน
- การออกแบบองค์กร
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง
- พนักงานสัมพันธ์

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้