Kết quả tìm kiếm cho "".

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 16, Kết quả 1 đến 20 về 317
Loại ca Chức vụ Địa điểm Sort descending Ngày
Đặt lại
81730 Production Supervisor
81730 Production Supervisor Åstorp, SE, 265 39 14-05-2023
Åstorp, SE, 265 39 14-05-2023
82555 Engineer, Health & Safety
82555 Engineer, Health & Safety Westlake, LA, US, 70669 15-05-2023
Westlake, LA, US, 70669 15-05-2023
82016 Specialist, Electrical
82016 Specialist, Electrical Westlake, LA, US, 70669 11-05-2023
Westlake, LA, US, 70669 11-05-2023
82061 Engineer, Electrical at Equistar Chemicals LP, Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 14-05-2023
82376 Process Engineer
82376 Process Engineer Westlake, LA, US, 70669 16-05-2023
Westlake, LA, US, 70669 16-05-2023
82069 Maintenance & Reliability Engineer
82069 Maintenance & Reliability Engineer Westlake, LA, US, 70669 14-05-2023
Westlake, LA, US, 70669 14-05-2023
81800 Engineer, Process at Equistar Chemicals, LP Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 15-05-2023
82133 Engineer, Safety Instrumented Systems, Equistar Chemicals LP, Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 20-05-2023
82581 Supervisor, Inspections
82581 Supervisor, Inspections Westlake, LA, US, 70669 02-05-2023
Westlake, LA, US, 70669 02-05-2023
82791 Engineer, Process at Equistar Chemicals, LP Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 19-05-2023
82738 Engineer, Control Systems
82738 Engineer, Control Systems Westlake, LA, US, 70669 15-05-2023
Westlake, LA, US, 70669 15-05-2023
81928 Engineer, Advance Process Control at Equistar Chemicals LP, Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 28-05-2023
82197 Lead Reliability Eng., Instrumentation
82197 Lead Reliability Eng., Instrumentation Westlake, LA, US, 70669 29-05-2023
Westlake, LA, US, 70669 29-05-2023
82720 Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d)
82720 Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 12-05-2023
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 12-05-2023
82678 Bauingenieur
82678 Bauingenieur Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 16-05-2023
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 16-05-2023
82722 Ausbildung zum Chemikanten (m/w/d)
82722 Ausbildung zum Chemikanten (m/w/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 17-05-2023
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 17-05-2023
82621 Category Manager (m/f/d)
82621 Category Manager (m/f/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 05-05-2023
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 05-05-2023
82596 Craftsman (m/w/d)
82596 Craftsman (m/w/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 05-05-2023
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 05-05-2023
82598 Mechaniker für die Elektromotorenwerkstatt (m/w/d)
82598 Mechaniker für die Elektromotorenwerkstatt (m/w/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 05-05-2023
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 05-05-2023
82095 Betriebsingenieur LDPE Static Equipment (m/w/d)
82095 Betriebsingenieur LDPE Static Equipment (m/w/d) Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 05-05-2023
Wesseling, Nrth Rhine Westfalia, DE, 50389 05-05-2023