Kết quả tìm kiếm cho "supply chain houston".

 
Kết quả tìm kiếm cho "supply chain houston". Trang 1 của 11, Kết quả 1 đến 20
Loại ca Chức vụ Địa điểm Ngày
Đặt lại
76387 Counsel, Operations
76387 Counsel, Operations Houston, TX, US, 77010 06-09-2021
Houston, TX, US, 77010 06-09-2021
75827 Logistics Sourcing Specialist I
75827 Logistics Sourcing Specialist I Houston, TX, US, 77010 08-09-2021
Houston, TX, US, 77010 08-09-2021
76040 Senior Category Manager
76040 Senior Category Manager Houston, TX, US, 77010 01-09-2021
Houston, TX, US, 77010 01-09-2021
76555 Trader, MTBE
76555 Trader, MTBE Houston, TX, US, 77010 23-09-2021
Houston, TX, US, 77010 23-09-2021
75825 Pricing Analyst
75825 Pricing Analyst Houston, TX, US, 77010 03-09-2021
Houston, TX, US, 77010 03-09-2021
76282 Sr. Project Manager/Scrum Master - Digital Transformation
76282 Sr. Project Manager/Scrum Master - Digital Transformation Houston, TX, US, 77010 23-09-2021
Houston, TX, US, 77010 23-09-2021
75828 Logistics Specialist
75828 Logistics Specialist Houston, TX, US, 77010 07-09-2021
Houston, TX, US, 77010 07-09-2021
75826 Account Specialist
75826 Account Specialist Houston, TX, US, 77010 07-09-2021
Houston, TX, US, 77010 07-09-2021
76290 Sustainability Manager - Advanced Polymer Solutions
76290 Sustainability Manager - Advanced Polymer Solutions Houston, TX, US, 77010 12-09-2021
Houston, TX, US, 77010 12-09-2021
75419 Category Manager
75419 Category Manager Houston, TX, US, 77010 20-09-2021
Houston, TX, US, 77010 20-09-2021
75722 Mgr., Business Solutions & Data Analytics_APS
75722 Mgr., Business Solutions & Data Analytics_APS Houston, TX, US, 77010 24-09-2021
Houston, TX, US, 77010 24-09-2021
76280 Data Solutions Manager
76280 Data Solutions Manager Houston, TX, US, 77010 23-09-2021
Houston, TX, US, 77010 23-09-2021
76469 Sr. Manager, Fixed Assets, Cap Admin, & Lease Accounting
76469 Sr. Manager, Fixed Assets, Cap Admin, & Lease Accounting Houston, TX, US, 77010 15-09-2021
Houston, TX, US, 77010 15-09-2021
75490 SAP CoE Lead
75490 SAP CoE Lead Houston, TX, US, 77010 + thêm 1 … 28-08-2021
Houston, TX, US, 77010 + thêm 1 … 28-08-2021
76508 Solution Architect
76508 Solution Architect Houston, TX, US, 77010 20-09-2021
Houston, TX, US, 77010 20-09-2021
76510 Cloud Solution Architect
76510 Cloud Solution Architect Houston, TX, US, 77010 + thêm 1 … 20-09-2021
Houston, TX, US, 77010 + thêm 1 … 20-09-2021
74648 Mgr., Global Security & Occu.Safety, AP
74648 Mgr., Global Security & Occu.Safety, AP Shanghai, CN 31-08-2021
Shanghai, CN 31-08-2021
75765 AR Analyst - Cash Application
75765 AR Analyst - Cash Application Poznań, PL, 60-829 27-08-2021
Poznań, PL, 60-829 27-08-2021
76283 Logistics Operation Specialist
76283 Logistics Operation Specialist CN 28-08-2021
CN 28-08-2021
75489 Engineer, Fixed Equipment
75489 Engineer, Fixed Equipment Houston, TX, US, 77017-2740 06-09-2021
Houston, TX, US, 77017-2740 06-09-2021