ผลการค้นหาสำหรับ "operations pasadena tx".

ผลการค้นหาสำหรับ "operations pasadena tx". หน้า 1 จาก 9, ผลลัพธ์ 1 ถึง 20
ประเภทกะ ตำแหน่ง ตำแหน่งที่ตั้ง วันที่
รีเซ็ต
76206 Machinery Reliability Engineer
76206 Machinery Reliability Engineer Pasadena, TX, US, 77507 16 ก.ย. 2564
Pasadena, TX, US, 77507 16 ก.ย. 2564
76504 Training Specialist
76504 Training Specialist Pasadena, TX, US, 77507 20 ก.ย. 2564
Pasadena, TX, US, 77507 20 ก.ย. 2564
75489 Engineer, Fixed Equipment
75489 Engineer, Fixed Equipment Houston, TX, US, 77017-2740 6 ก.ย. 2564
Houston, TX, US, 77017-2740 6 ก.ย. 2564
76051 Process Safety Engineer - Matagorda
76051 Process Safety Engineer - Matagorda Bay City, TX, US, 77414 2 ก.ย. 2564
Bay City, TX, US, 77414 2 ก.ย. 2564
75898 Process Engineer SME
75898 Process Engineer SME Deer Park, TX, US, 77571 16 ก.ย. 2564
Deer Park, TX, US, 77571 16 ก.ย. 2564
76371 Process Safety Management Engineer
76371 Process Safety Management Engineer Deer Park, TX, US, 77571 3 ก.ย. 2564
Deer Park, TX, US, 77571 3 ก.ย. 2564
76329 Director, Global Treasury Operations
76329 Director, Global Treasury Operations Houston, TX, US, 77010 31 ส.ค. 2564
Houston, TX, US, 77010 31 ส.ค. 2564
75303 Area Engineer
75303 Area Engineer Corpus Christi, TX, US, 78410 12 ก.ย. 2564
Corpus Christi, TX, US, 78410 12 ก.ย. 2564
76121 Pilot Plant Engineer, III
76121 Pilot Plant Engineer, III Channelview, TX, US, 77530 16 ก.ย. 2564
Channelview, TX, US, 77530 16 ก.ย. 2564
76242 Engineer, Control Systems Q-E 1
76242 Engineer, Control Systems Q-E 1 Deer Park, TX, US, 77571 3 ก.ย. 2564
Deer Park, TX, US, 77571 3 ก.ย. 2564
76095 Technician, Maint. Analyzer 3, LP/BC
76095 Technician, Maint. Analyzer 3, LP/BC Deer Park, TX, US, 77571 7 ก.ย. 2564
Deer Park, TX, US, 77571 7 ก.ย. 2564
76012 Technician, Maintenance Analyzer 4, CH
76012 Technician, Maintenance Analyzer 4, CH Channelview, TX, US, 77530 28 ส.ค. 2564
Channelview, TX, US, 77530 28 ส.ค. 2564
76200 Technician, Maintenance Analyzer
76200 Technician, Maintenance Analyzer Channelview, TX, US, 77530 24 ส.ค. 2564
Channelview, TX, US, 77530 24 ส.ค. 2564
76387 Counsel, Operations
76387 Counsel, Operations Houston, TX, US, 77010 6 ก.ย. 2564
Houston, TX, US, 77010 6 ก.ย. 2564
75705 Technician, Maintenance Analyzer 3
75705 Technician, Maintenance Analyzer 3 Channelview, TX, US, 77530 21 ก.ย. 2564
Channelview, TX, US, 77530 21 ก.ย. 2564
75910 Sr. Network Security Architect
75910 Sr. Network Security Architect Houston, TX, US, 77010 14 ก.ย. 2564
Houston, TX, US, 77010 14 ก.ย. 2564
75274 Eng/Spclst - Power & Control Design
75274 Eng/Spclst - Power & Control Design Houston, TX, US, 77049 4 ก.ย. 2564
Houston, TX, US, 77049 4 ก.ย. 2564
76379 Counsel, HSE
76379 Counsel, HSE Houston, TX, US, 77010 6 ก.ย. 2564
Houston, TX, US, 77010 6 ก.ย. 2564
76398 Lead Auditor
76398 Lead Auditor Houston, TX, US, 77010 14 ก.ย. 2564
Houston, TX, US, 77010 14 ก.ย. 2564
76115 Security Architect - Vulnerability Management
76115 Security Architect - Vulnerability Management Houston, TX, US, 77010 9 ก.ย. 2564
Houston, TX, US, 77010 9 ก.ย. 2564