Kết quả tìm kiếm cho "lyondellbasell lake charles la".

 
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "lyondellbasell lake charles la". Trang 1 của 6, Kết quả 1 đến 20
Loại ca Chức vụ Địa điểm Ngày
Đặt lại
73684 Senior Lead Accountant Joint Venture
73684 Senior Lead Accountant Joint Venture Houston, TX, US, 77010 26-11-2020
Houston, TX, US, 77010 26-11-2020
73565 Senior Data Engineer
73565 Senior Data Engineer Houston, TX, US, 77010 04-11-2020
Houston, TX, US, 77010 04-11-2020
73573 Turnaround Procurement Contracts Manager
73573 Turnaround Procurement Contracts Manager Deer Park, TX, US, 77571 04-11-2020
Deer Park, TX, US, 77571 04-11-2020
73495 Outage Specialist
73495 Outage Specialist Deer Park, TX, US, 77571 05-11-2020
Deer Park, TX, US, 77571 05-11-2020
73630 Finance Intern
73630 Finance Intern Tortuguitas, B, AR, B1667KOX 12-11-2020
Tortuguitas, B, AR, B1667KOX 12-11-2020
73791 Technician, Maint. Millwright 3, LP/BC
73791 Technician, Maint. Millwright 3, LP/BC Deer Park, TX, US, 77571 15-11-2020
Deer Park, TX, US, 77571 15-11-2020
73416 Manteinance Operator
73416 Manteinance Operator Tortuguitas, B, AR, B1667KOX 26-11-2020
Tortuguitas, B, AR, B1667KOX 26-11-2020
73117 Production Operator
73117 Production Operator Akron, OH, US, 44306 07-11-2020
Akron, OH, US, 44306 07-11-2020
73118 Production Operator
73118 Production Operator Akron, OH, US, 44306 26-11-2020
Akron, OH, US, 44306 26-11-2020
73311 Account Manager,MBS
73311 Account Manager,MBS Guangzhou, CN 18-11-2020
Guangzhou, CN 18-11-2020
73692 Maintenance Technician - 2nd Shift
73692 Maintenance Technician - 2nd Shift Conneaut, OH, US, 44030 09-11-2020
Conneaut, OH, US, 44030 09-11-2020
73762 Scheduling Analyst
73762 Scheduling Analyst Tortuguitas, B, AR, B1667KOX 08-11-2020
Tortuguitas, B, AR, B1667KOX 08-11-2020
73716 Maintenance Planner E&I
73716 Maintenance Planner E&I Rotterdam (Botlek), NL, 3197 KM 01-11-2020
Rotterdam (Botlek), NL, 3197 KM 01-11-2020
73744 Maintenance Rotating Specialist
73744 Maintenance Rotating Specialist Rotterdam (Botlek), NL, 3197 KM 08-11-2020
Rotterdam (Botlek), NL, 3197 KM 08-11-2020
73804 ADTS Engineer - Catalloy/PB-1
73804 ADTS Engineer - Catalloy/PB-1 Cincinnati, OH, US, 45249 17-11-2020
Cincinnati, OH, US, 45249 17-11-2020
73786 Senior Administrative Assistant
73786 Senior Administrative Assistant Houston, TX, US, 77010 15-11-2020
Houston, TX, US, 77010 15-11-2020
70505 Chemikant (m/w/d) in vollkontinuierlicher Wechselschicht Wesseling, NW, DE 02-11-2020
73738 Procurement Consultant
73738 Procurement Consultant Rotterdam, NL, 3013 AA 04-11-2020
Rotterdam, NL, 3013 AA 04-11-2020
73687 Industriële Arbeidshygiëne Specialist
73687 Industriële Arbeidshygiëne Specialist Rotterdam (Maasvlakte), NL, 3199 KB 08-11-2020
Rotterdam (Maasvlakte), NL, 3199 KB 08-11-2020
73178 Supervisor, Operations- Jackson, TN
73178 Supervisor, Operations- Jackson, TN Jackson, TN, US, 38301 20-11-2020
Jackson, TN, US, 38301 20-11-2020