Kết quả tìm kiếm cho "lyondellbasell industries".

 
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "lyondellbasell industries". Trang 1 của 13, Kết quả 1 đến 20
Loại ca Chức vụ Địa điểm Ngày
Đặt lại
74688 O3 Operator, FH
74688 O3 Operator, FH Fairport Harbor, OH, US, 44077 22-03-2021
Fairport Harbor, OH, US, 44077 22-03-2021
75066 O3 Operator, FH
75066 O3 Operator, FH Fairport Harbor, OH, US, 44077 19-04-2021
Fairport Harbor, OH, US, 44077 19-04-2021
74376 Manager, HR
74376 Manager, HR Westlake, LA, US, 70669 11-04-2021
Westlake, LA, US, 70669 11-04-2021
74522 Application Development and Technical Service Engineer
74522 Application Development and Technical Service Engineer Moscow, RU, 127006 31-03-2021
Moscow, RU, 127006 31-03-2021
74143 Plant Engineer
74143 Plant Engineer Edison, NJ, US, 08817 26-03-2021
Edison, NJ, US, 08817 26-03-2021
74503 UI/UX Designer & Developer
74503 UI/UX Designer & Developer Houston, TX, US, 77010 29-03-2021
Houston, TX, US, 77010 29-03-2021
74553 PAD Engineer
74553 PAD Engineer Bay City, MI, US, 48706 03-04-2021
Bay City, MI, US, 48706 03-04-2021
74719 Technical Service & Development Engineer- Egypt & Subsaharan Africa EG 31-03-2021
74234 Data Engineer
74234 Data Engineer Houston, TX, US, 77010 23-03-2021
Houston, TX, US, 77010 23-03-2021
74583 Engineer - Young Engineer Program
74583 Engineer - Young Engineer Program Rotterdam, NL, 3013 AA 09-04-2021
Rotterdam, NL, 3013 AA 09-04-2021
74949 IT Technical Services, Specialist II
74949 IT Technical Services, Specialist II Edison, NJ, US, 08817 06-04-2021
Edison, NJ, US, 08817 06-04-2021
74615 Engineer, Fixed Equipment
74615 Engineer, Fixed Equipment Westlake, LA, US, 70669 08-04-2021
Westlake, LA, US, 70669 08-04-2021
74785 Manager, Sales Accounts
74785 Manager, Sales Accounts MO, US + thêm 4 … 29-03-2021
MO, US + thêm 4 … 29-03-2021
74810 Maintenance Specialist E/I
74810 Maintenance Specialist E/I Rotterdam (Botlek), NL, 3197 KM 01-04-2021
Rotterdam (Botlek), NL, 3197 KM 01-04-2021
74323 Senior Sourcing Specialist
74323 Senior Sourcing Specialist Houston, TX, US, 77010 06-04-2021
Houston, TX, US, 77010 06-04-2021
74288 AEI Planner
74288 AEI Planner Channelview, TX, US, 77530 11-04-2021
Channelview, TX, US, 77530 11-04-2021
74901 Rail Sourcing Manager
74901 Rail Sourcing Manager Houston, TX, US, 77010 05-04-2021
Houston, TX, US, 77010 05-04-2021
73912 Sr Quality & Compliance Professional
73912 Sr Quality & Compliance Professional Rotterdam (Maasvlakte), NL, 3199 KB 13-04-2021
Rotterdam (Maasvlakte), NL, 3199 KB 13-04-2021
74947 Project Lead
74947 Project Lead Rotterdam (Maasvlakte), NL, 3199 KB 15-04-2021
Rotterdam (Maasvlakte), NL, 3199 KB 15-04-2021
74382 Maintenance & Reliability Engineer Static
74382 Maintenance & Reliability Engineer Static Rotterdam (Botlek), NL, 3197 KM 18-04-2021
Rotterdam (Botlek), NL, 3197 KM 18-04-2021