Kết quả tìm kiếm cho "lyondellbasell industries houston tx".

 
Kết quả tìm kiếm cho "lyondellbasell industries houston tx". Trang 1 của 12, Kết quả 1 đến 20
Loại ca Chức vụ Địa điểm Ngày
Đặt lại
75273 Piping-Layout Design Engineer/Specialist
75273 Piping-Layout Design Engineer/Specialist Houston, TX, US, 77049 09-07-2021
Houston, TX, US, 77049 09-07-2021
75274 Eng/Spclst - Power & Control Design
75274 Eng/Spclst - Power & Control Design Houston, TX, US, 77049 09-07-2021
Houston, TX, US, 77049 09-07-2021
75986 Energy,Climate Change Reg Affair Advisor
75986 Energy,Climate Change Reg Affair Advisor Houston, TX, US, 77010 28-07-2021
Houston, TX, US, 77010 28-07-2021
75324 Senior Sourcing Specialist
75324 Senior Sourcing Specialist Houston, TX, US, 77010 16-07-2021
Houston, TX, US, 77010 16-07-2021
75734 Senior Data Scientist
75734 Senior Data Scientist Houston, TX, US, 77010 27-07-2021
Houston, TX, US, 77010 27-07-2021
75635 IT Product Lead Master Data
75635 IT Product Lead Master Data Houston, TX, US, 77010 16-07-2021
Houston, TX, US, 77010 16-07-2021
75988 Counsel, HSE & Operations
75988 Counsel, HSE & Operations Houston, TX, US, 77010 02-08-2021
Houston, TX, US, 77010 02-08-2021
75827 Logistics Sourcing Specialist I
75827 Logistics Sourcing Specialist I Houston, TX, US, 77010 12-07-2021
Houston, TX, US, 77010 12-07-2021
75590 Senior Offensive Security Specialist
75590 Senior Offensive Security Specialist Houston, TX, US, 77010 10-07-2021
Houston, TX, US, 77010 10-07-2021
75744 IT Manager, Data Quality Platform
75744 IT Manager, Data Quality Platform Houston, TX, US, 77010 29-07-2021
Houston, TX, US, 77010 29-07-2021
75984 Sr. Counsel, M&A
75984 Sr. Counsel, M&A Houston, TX, US, 77010 28-07-2021
Houston, TX, US, 77010 28-07-2021
75830 Data Engineer
75830 Data Engineer Houston, TX, US, 77010 12-07-2021
Houston, TX, US, 77010 12-07-2021
75965 Project Planner/ Scheduler
75965 Project Planner/ Scheduler Houston, TX, US, 77049 26-07-2021
Houston, TX, US, 77049 26-07-2021
75722 Mgr., Business Solutions & Data Analytics_APS
75722 Mgr., Business Solutions & Data Analytics_APS Houston, TX, US, 77010 27-07-2021
Houston, TX, US, 77010 27-07-2021
75687 Mgr., Business Solutions & Data Analytics_O&P
75687 Mgr., Business Solutions & Data Analytics_O&P Houston, TX, US, 77010 26-07-2021
Houston, TX, US, 77010 26-07-2021
75455 Senior Compensation Specialist
75455 Senior Compensation Specialist Houston, TX, US, 77010 26-07-2021
Houston, TX, US, 77010 26-07-2021
75792 Senior Data Engineer
75792 Senior Data Engineer Houston, TX, US, 77010 05-07-2021
Houston, TX, US, 77010 05-07-2021
75667 ADir., Global Corporate Services & IT
75667 ADir., Global Corporate Services & IT Houston, TX, US, 77010 22-07-2021
Houston, TX, US, 77010 22-07-2021
75419 Category Manager
75419 Category Manager Houston, TX, US, 77010 24-07-2021
Houston, TX, US, 77010 24-07-2021
75873 Category Manager
75873 Category Manager Houston, TX, US, 77010 13-07-2021
Houston, TX, US, 77010 13-07-2021