Kết quả tìm kiếm cho "lyondelbasel careers".

 
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "lyondelbasel careers". Trang 0 của 0, Kết quả 1 đến 6
Loại ca Chức vụ Địa điểm Ngày
Đặt lại
73562 Senior Category Manager
73562 Senior Category Manager Rotterdam, NL, 3013 AA 07-11-2020
Rotterdam, NL, 3013 AA 07-11-2020
73820 Sr. Manager, India Center of Excellence
73820 Sr. Manager, India Center of Excellence Mumbai, IN, 400076 19-11-2020
Mumbai, IN, 400076 19-11-2020
73754 APS Inside Sales Account Manager
73754 APS Inside Sales Account Manager Houston, TX, US, 77010 19-11-2020
Houston, TX, US, 77010 19-11-2020
73828 HSE Manager- Jackson, TN
73828 HSE Manager- Jackson, TN Jackson, TN, US, 38301 23-11-2020
Jackson, TN, US, 38301 23-11-2020
73648 Credit Analyst
73648 Credit Analyst Poznań, PL, 60-829 18-11-2020
Poznań, PL, 60-829 18-11-2020
73671 CFO, Ningbo JV
73671 CFO, Ningbo JV Shanghai, CN 28-10-2020
Shanghai, CN 28-10-2020