Kết quả tìm kiếm cho "chemical operator sulphur la".

 
Kết quả tìm kiếm cho "chemical operator sulphur la". Trang 1 của 12, Kết quả 1 đến 20
Loại ca Chức vụ Địa điểm Ngày
Đặt lại
75898 Process Engineer SME
75898 Process Engineer SME Deer Park, TX, US, 77571 20-07-2021
Deer Park, TX, US, 77571 20-07-2021
75909 East Reliability Manager
75909 East Reliability Manager Deer Park, TX, US, 77571 20-07-2021
Deer Park, TX, US, 77571 20-07-2021
75653 Machinery Condition Monitoring Analyst
75653 Machinery Condition Monitoring Analyst Deer Park, TX, US, 77571 30-06-2021
Deer Park, TX, US, 77571 30-06-2021
75013 Reliability Engineer, Electrical
75013 Reliability Engineer, Electrical Westlake, LA, US, 70669 13-07-2021
Westlake, LA, US, 70669 13-07-2021
74615 Engineer, Fixed Equipment
74615 Engineer, Fixed Equipment Westlake, LA, US, 70669 04-07-2021
Westlake, LA, US, 70669 04-07-2021
75935 Maintenance & Reliability Engineer
75935 Maintenance & Reliability Engineer Westlake, LA, US, 70669 21-07-2021
Westlake, LA, US, 70669 21-07-2021
75617 Specialist, Maintenance Machinery
75617 Specialist, Maintenance Machinery Westlake, LA, US, 70669 15-07-2021
Westlake, LA, US, 70669 15-07-2021
75592 Manager, HR
75592 Manager, HR Westlake, LA, US, 70669 10-07-2021
Westlake, LA, US, 70669 10-07-2021
75444 Engineer, Electrical - Equistar Chemicals Lake Charles Polymers
75444 Engineer, Electrical - Equistar Chemicals Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 10-07-2021
Westlake, LA, US, 70669 10-07-2021
75187 Mechanical Engineer
75187 Mechanical Engineer Westlake, LA, US, 70669 24-07-2021
Westlake, LA, US, 70669 24-07-2021
75538 Capital Project Estimator
75538 Capital Project Estimator Westlake, LA, US, 70669 07-07-2021
Westlake, LA, US, 70669 07-07-2021
75931 HSE Specialist
75931 HSE Specialist Corpus Christi, TX, US, 78410 20-07-2021
Corpus Christi, TX, US, 78410 20-07-2021
75273 Piping-Layout Design Engineer/Specialist
75273 Piping-Layout Design Engineer/Specialist Houston, TX, US, 77049 09-07-2021
Houston, TX, US, 77049 09-07-2021
75601 Polymer Scientist
75601 Polymer Scientist Cincinnati, OH, US, 45249 11-07-2021
Cincinnati, OH, US, 45249 11-07-2021
75303 Area Engineer
75303 Area Engineer Corpus Christi, TX, US, 78410 17-07-2021
Corpus Christi, TX, US, 78410 17-07-2021
75761 Buyer
75761 Buyer Poznań, PL, 60-829 30-06-2021
Poznań, PL, 60-829 30-06-2021
75696 Operator
75696 Operator Nansha Guangzhou, GD, CN, 511400 24-07-2021
Nansha Guangzhou, GD, CN, 511400 24-07-2021
75700 Operator
75700 Operator Nansha Guangzhou, GD, CN, 511400 26-07-2021
Nansha Guangzhou, GD, CN, 511400 26-07-2021
75705 Technician, Maintenance Analyzer 3
75705 Technician, Maintenance Analyzer 3 Channelview, TX, US, 77530 25-07-2021
Channelview, TX, US, 77530 25-07-2021
75274 Eng/Spclst - Power & Control Design
75274 Eng/Spclst - Power & Control Design Houston, TX, US, 77049 09-07-2021
Houston, TX, US, 77049 09-07-2021