ผลการค้นหาสำหรับ "chemical operator sulphur la".

ผลการค้นหาสำหรับ "chemical operator sulphur la". หน้า 1 จาก 11, ผลลัพธ์ 1 ถึง 20
ประเภทกะ ตำแหน่ง ตำแหน่งที่ตั้ง วันที่
รีเซ็ต
75898 Process Engineer SME
75898 Process Engineer SME Deer Park, TX, US, 77571 20 ก.ค. 2564
Deer Park, TX, US, 77571 20 ก.ค. 2564
75909 East Reliability Manager
75909 East Reliability Manager Deer Park, TX, US, 77571 20 ก.ค. 2564
Deer Park, TX, US, 77571 20 ก.ค. 2564
75994 Technical Engineer
75994 Technical Engineer Westlake, LA, US, 70669 2 ส.ค. 2564
Westlake, LA, US, 70669 2 ส.ค. 2564
75653 Machinery Condition Monitoring Analyst
75653 Machinery Condition Monitoring Analyst Deer Park, TX, US, 77571 29 ก.ค. 2564
Deer Park, TX, US, 77571 29 ก.ค. 2564
75013 Reliability Engineer, Electrical
75013 Reliability Engineer, Electrical Westlake, LA, US, 70669 13 ก.ค. 2564
Westlake, LA, US, 70669 13 ก.ค. 2564
74615 Engineer, Fixed Equipment
74615 Engineer, Fixed Equipment Westlake, LA, US, 70669 2 ส.ค. 2564
Westlake, LA, US, 70669 2 ส.ค. 2564
75935 Maintenance & Reliability Engineer
75935 Maintenance & Reliability Engineer Westlake, LA, US, 70669 21 ก.ค. 2564
Westlake, LA, US, 70669 21 ก.ค. 2564
75617 Specialist, Maintenance Machinery
75617 Specialist, Maintenance Machinery Westlake, LA, US, 70669 15 ก.ค. 2564
Westlake, LA, US, 70669 15 ก.ค. 2564
75987 HR Consultant
75987 HR Consultant Westlake, LA, US, 70669 29 ก.ค. 2564
Westlake, LA, US, 70669 29 ก.ค. 2564
75592 Manager, HR
75592 Manager, HR Westlake, LA, US, 70669 10 ก.ค. 2564
Westlake, LA, US, 70669 10 ก.ค. 2564
75444 Engineer, Electrical - Equistar Chemicals Lake Charles Polymers
75444 Engineer, Electrical - Equistar Chemicals Lake Charles Polymers Westlake, LA, US, 70669 10 ก.ค. 2564
Westlake, LA, US, 70669 10 ก.ค. 2564
76011 Mass Spectrometry Scientist
76011 Mass Spectrometry Scientist Cincinnati, OH, US, 45249 31 ก.ค. 2564
Cincinnati, OH, US, 45249 31 ก.ค. 2564
75538 Capital Project Estimator
75538 Capital Project Estimator Westlake, LA, US, 70669 7 ก.ค. 2564
Westlake, LA, US, 70669 7 ก.ค. 2564
75931 HSE Specialist
75931 HSE Specialist Corpus Christi, TX, US, 78410 20 ก.ค. 2564
Corpus Christi, TX, US, 78410 20 ก.ค. 2564
75273 Piping-Layout Design Engineer/Specialist
75273 Piping-Layout Design Engineer/Specialist Houston, TX, US, 77049 9 ก.ค. 2564
Houston, TX, US, 77049 9 ก.ค. 2564
75789 Production
75789 Production San Luis Potosi, SLP, MX, 78395 27 ก.ค. 2564
San Luis Potosi, SLP, MX, 78395 27 ก.ค. 2564
75303 Area Engineer
75303 Area Engineer Corpus Christi, TX, US, 78410 17 ก.ค. 2564
Corpus Christi, TX, US, 78410 17 ก.ค. 2564
75988 Counsel, HSE & Operations
75988 Counsel, HSE & Operations Houston, TX, US, 77010 2 ส.ค. 2564
Houston, TX, US, 77010 2 ส.ค. 2564
75761 Buyer
75761 Buyer Poznań, PL, 60-829 29 ก.ค. 2564
Poznań, PL, 60-829 29 ก.ค. 2564
75705 Technician, Maintenance Analyzer 3
75705 Technician, Maintenance Analyzer 3 Channelview, TX, US, 77530 25 ก.ค. 2564
Channelview, TX, US, 77530 25 ก.ค. 2564