Kết quả tìm kiếm cho "chemical engineer texas". Trang 1 của 12, Kết quả 1 đến 20
Loại ca Chức vụ Địa điểm Ngày
Đặt lại
76507 Production Engineer
76507 Production Engineer Deer Park, TX, US, 77571 21-11-2021
Deer Park, TX, US, 77571 21-11-2021
77173 R&D Research Engineer
77173 R&D Research Engineer Channelview, TX, US, 77530 11-11-2021
Channelview, TX, US, 77530 11-11-2021
76901 R&D Research Engineer
76901 R&D Research Engineer Channelview, TX, US, 77530 03-11-2021
Channelview, TX, US, 77530 03-11-2021
76614 Deputy Technical Manager
76614 Deputy Technical Manager Houston, TX, US, 77010 02-11-2021
Houston, TX, US, 77010 02-11-2021
76436 Production Engineer
76436 Production Engineer Victoria, TX, US, 77905 19-11-2021
Victoria, TX, US, 77905 19-11-2021
76383 HSE and LP Engineering Co-op
76383 HSE and LP Engineering Co-op Houston, TX, US, 77010 15-11-2021
Houston, TX, US, 77010 15-11-2021
76242 Engineer, Control Systems Q-E 1
76242 Engineer, Control Systems Q-E 1 Deer Park, TX, US, 77571 31-10-2021
Deer Park, TX, US, 77571 31-10-2021
76930 Production Engineer
76930 Production Engineer Channelview, TX, US, 77530 02-11-2021
Channelview, TX, US, 77530 02-11-2021
76609 Production Engineer
76609 Production Engineer Channelview, TX, US, 77530 02-11-2021
Channelview, TX, US, 77530 02-11-2021
75274 Eng/Spclst - Power & Control Design
75274 Eng/Spclst - Power & Control Design Houston, TX, US, 77049 02-11-2021
Houston, TX, US, 77049 02-11-2021
77025 Engineer, Acetyls Production
77025 Engineer, Acetyls Production Deer Park, TX, US, 77571 02-11-2021
Deer Park, TX, US, 77571 02-11-2021
76888 Process Engineer
76888 Process Engineer Channelview, TX, US, 77530 25-11-2021
Channelview, TX, US, 77530 25-11-2021
76939 Technician, Lab 3, HTC
76939 Technician, Lab 3, HTC Channelview, TX, US, 77530 02-11-2021
Channelview, TX, US, 77530 02-11-2021
77139 Technician, Operations 4, HTC
77139 Technician, Operations 4, HTC Channelview, TX, US, 77530 10-11-2021
Channelview, TX, US, 77530 10-11-2021
76332 Turnaround Engineer
76332 Turnaround Engineer Houston, TX, US, 77049 31-10-2021
Houston, TX, US, 77049 31-10-2021
75898 Process Engineer SME
75898 Process Engineer SME Deer Park, TX, US, 77571 13-11-2021
Deer Park, TX, US, 77571 13-11-2021
76206 Machinery Reliability Engineer
76206 Machinery Reliability Engineer Pasadena, TX, US, 77507 13-11-2021
Pasadena, TX, US, 77507 13-11-2021
75303 Area Engineer
75303 Area Engineer Corpus Christi, TX, US, 78410 10-11-2021
Corpus Christi, TX, US, 78410 10-11-2021
76372 Principal Process Control Engineer
76372 Principal Process Control Engineer Deer Park, TX, US, 77571 12-11-2021
Deer Park, TX, US, 77571 12-11-2021
77274 Engineer, Mechanical Maint & Reliability
77274 Engineer, Mechanical Maint & Reliability Deer Park, TX, US, 77571 24-11-2021
Deer Park, TX, US, 77571 24-11-2021