Kết quả tìm kiếm cho "career lyondellbasell mexico".

 
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "career lyondellbasell mexico". Trang 1 của 13, Kết quả 1 đến 20
Loại ca Chức vụ Địa điểm Ngày
Đặt lại
75069 Engineer - Business Graduate
75069 Engineer - Business Graduate Rotterdam, NL, 3013 AA + thêm 2 … 21-05-2021
Rotterdam, NL, 3013 AA + thêm 2 … 21-05-2021
75455 Senior Compensation Specialist
75455 Senior Compensation Specialist Houston, TX, US, 77010 29-05-2021
Houston, TX, US, 77010 29-05-2021
75462 Associate Buyer Logistics
75462 Associate Buyer Logistics Rotterdam, NL, 3013 AA 04-06-2021
Rotterdam, NL, 3013 AA 04-06-2021
75592 Manager, HR
75592 Manager, HR Westlake, LA, US, 70669 11-06-2021
Westlake, LA, US, 70669 11-06-2021
75437 Corporate Operations Health Manager
75437 Corporate Operations Health Manager Houston, TX, US, 77010 27-05-2021
Houston, TX, US, 77010 27-05-2021
75239 Assoc. HR Director, Commercial Americas
75239 Assoc. HR Director, Commercial Americas Houston, TX, US, 77010 08-06-2021
Houston, TX, US, 77010 08-06-2021
75051 Associate HR Director
75051 Associate HR Director Channelview, TX, US, 77530 11-06-2021
Channelview, TX, US, 77530 11-06-2021
75125 Senior AP Accountant
75125 Senior AP Accountant Poznań, PL, 60-829 27-05-2021
Poznań, PL, 60-829 27-05-2021
75149 AP Accountant
75149 AP Accountant Poznań, PL, 60-829 27-05-2021
Poznań, PL, 60-829 27-05-2021
75154 Account Manager Trading
75154 Account Manager Trading Rotterdam, NL, 3013 AA 01-06-2021
Rotterdam, NL, 3013 AA 01-06-2021
75274 Eng/Spclst - Power & Control Design
75274 Eng/Spclst - Power & Control Design Houston, TX, US, 77049 10-06-2021
Houston, TX, US, 77049 10-06-2021
75273 Piping-Layout Design Engineer/Specialist
75273 Piping-Layout Design Engineer/Specialist Houston, TX, US, 77049 10-06-2021
Houston, TX, US, 77049 10-06-2021
75303 Area Engineer
75303 Area Engineer Markham, TX, US, 77456 20-05-2021
Markham, TX, US, 77456 20-05-2021
74754 Technician, Operations 1, EBO
74754 Technician, Operations 1, EBO Evansville, IN, US, 47725 05-06-2021
Evansville, IN, US, 47725 05-06-2021
75329 APS Inside Sales Account Manager
75329 APS Inside Sales Account Manager Houston, TX, US, 77010 26-05-2021
Houston, TX, US, 77010 26-05-2021
74528 Production Operator
74528 Production Operator Perrysburg, OH, US, 43551 21-05-2021
Perrysburg, OH, US, 43551 21-05-2021
75033 Production Operator
75033 Production Operator Perrysburg, OH, US, 43551 01-06-2021
Perrysburg, OH, US, 43551 01-06-2021
74886 Maintenance Technician
74886 Maintenance Technician Conneaut, OH, US, 44030 07-06-2021
Conneaut, OH, US, 44030 07-06-2021
75058 Production Operator
75058 Production Operator Allentown, PA, US, 18106 19-05-2021
Allentown, PA, US, 18106 19-05-2021
75225 Plant Engineer
75225 Plant Engineer Edison, NJ, US, 08817 11-06-2021
Edison, NJ, US, 08817 11-06-2021